• AV. PROF. DR. İLHAN HELVACI HUKUK BÜROSU
  AV. PROF. DR. İLHAN HELVACI HUKUK BÜROSU
  AV. PROF. DR. İLHAN HELVACI HUKUK BÜROSU
  AV. PROF. DR. İLHAN HELVACI HUKUK BÜROSU
  AV. PROF. DR. İLHAN HELVACI HUKUK BÜROSU
  AV. PROF. DR. İLHAN HELVACI HUKUK BÜROSU

Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu

Hukuk Büromuz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı tarafından kurulmuştur. Hukuk Büromuz, kurucusu ve yöneticisi Prof. Dr. İlhan Helvacı’nın Medenî Hukuk ve Özel Hukuk alanındaki bilgi birikimi ve mesleki tecrübesi ile bağlantılı olarak özellikle Kişiler Hukuku: Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar), Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri), Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Teminat Hukuku, Spor Hukuku, Ticaret Hukuku ve Milletlerarası Özel Hukuk alanını ilgilendiren iş ilişkileri ve uyuşmazlıklarda danışmanlık, avukatlık ve hakemlik hizmetleri sunmaktadır.
 • BİYOGRAFİ


  İlhan Helvacı, medeni hukuk profesörü ve avukattır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. İlhan Helvacı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde lisans düzeyinde Medeni Hukuka Giriş, Gerçek Kişiler - Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar), Aile Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Borçlar Hukuku (Özel Hükümler - Sözleşme Türleri), Eşya Hukuku (Zilyetlik ,Taşınır - Taşınmaz Mülkiyeti, Sınırlı Ayni Haklar), Miras Hukuku ve Teminat Hukuku derslerini vermektedir.
  devam
 • UZMANLIK ALANLARIMIZ


  ▪ Borçlar Hukuku (Genel Hükümler).
  ▪ Özel Borç İlişkileri: (Tipik ve Atipik Sözleşmeler.)
  ▪ Miras Hukuku.
  ▪ Kişiler Hukuku: Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar).
  ▪ Aile Hukuku.
  ▪ Eşya Hukuku.
  ▪ Teminat Hukuku.
  ▪ Spor Hukuku.
  ▪ Ticaret Hukuku.
  ▪ Milletlerarası Özel Hukuk.

  devam
 • ZİYARETÇİ DEFTERİ


  Yeşim Ayan Sarı
  Merhaba Hocam, Ben 1990-1994 dönemi öğrencilerinizden Yeşim Ayan (Sarı). Sizi tekrar görmek inanın çok güzel. Fakülte yıllarımda ba...
  Nurhan Örs
  Ben de 1990-1994 mezunlarındanım hocam aynı dilekleri paylaşıyorum, sizin o akıcı ve anlaşılır derslerinizi çok iyi takip ederdim, şi...
  Mahmut Altınel
  Bu duygulara sahip olan binlerce öğrenciden biriyim....

  devam

KİTAPLAR

 • Borç vadesinin ödenmediği taktirde rehin konusu malvarlığı değerinin rehinli alacaklıya ait olacağını öngören sözleşmeler....
  devam
 • Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi. ...
  devam
 • Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak, Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı...
  devam
 • Bu kitapta, 2000 ila 2010 yılları arasında yazılmış hukuki mütalaalar arasından seçilmiş otuz iki hukuki mütalaa ve bir hakem heyeti kararı yer almaktadır. Bu hukuki
  devam
 • Bu kitapta, 2010 ila 2015 yılları arasında yazılmış hukuki mütalaalar arasından seçilmiş otuz altı hukuki mütalaa bulunmaktadır.
  devam
 • Bu kitapta öncelikle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'nun maddelerine yer verilmiştir . Kanunun her bir maddesi dizildikten
  devam
 • Notlu ve Açıklamalı Türk Medenî Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunları’nı içermektedir.
  devam
 • TMK. m. 1-117
  Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku-Gerçek Kişiler-Kişilik- Kişiliğin Korunması-Kişisel Durum Sicili-Tüzel Kişiler-Genel Hükümler
  devam
 • TMK. m. 118-494
  Nişanlanma-Evlenme-Boşanma-Mal Rejimleri-Soybağı-Tanıma ve Babalık Davası- Evlat Edinme-Velayet-Nafaka Yükümlülüğü-Vesayet
  devam
 • TMK. m. 495-682
  Yasal Mirasçılar-Ölüme Bağlı Tasarruflar-Tasarruf Özgürlüğü-Tenkis ve İptal Davaları- Mirasın Açılması-Koruma Önlemleri-Miras Ortaklığı
  devam
 • TMK. m. 683-1030
  Taşınmaz Mülkiyeti-Kazanılması-Kaybı-İçeriği-Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlanması- Taşınır Mülkiyeti-İrtifak Hakları-Taşınmaz Yükü
  devam

DUYURULAR