Değişiklik uyarısı

10.12.2013
15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Resmȋ Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30.04.2014 tarihli 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9. maddesi uyarınca 4721 sayılı Türk Medenȋ Kanunu’nun 659., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 666., 667., 668. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X