Kanun değişikliği

10.12.2013
Anayasa Mahkemesi Medeni Kanunun 291. maddesinin 2. fıkrasındaki “ … her halde doğumdan başlayarak beş yıl …” ibaresini iptal etmiştir.
Türk Medeni Kanunu’nun 291. maddesinin 2. fıkrasının son hali şu şekildedir: “Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine tebliğinden başlayarak bir yıl, … içinde soybağının reddi davasını açar.” (RG. 10.12.2013; S: 28847)
Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X