Önsöz

2000 ila 2010 yılları arasında kaleme aldığım hukukî mütalaalardan bir kısmını 2010 yılında yayınlamıştım. Bu kitapta, 2010 ila 2015 yılları arasında yazılan hukukî mütalaalar arasından seçilmiş otuz altı hukukî mütalaa yer almaktadır. Mütalaalar yayınlanırken varsa somut uyuşmazlığa ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir.

Mütalaaların büyük çoğunluğunda Borçlar Hukukuna, önemli bir kısmında Eşya ve Miras Hukukuna, bir diğer kısmında da Tüzel Kişilere (Derneklere ve Vakıflara) ilişkin uyuşmazlıklar ele alınmıştır.

Tamamen objektif bir biçimde, bilimsel çalışma prensiplerine sadık kalınarak hazırlanan ve büyük çoğunluğu mahkemelere bir kısmı da uluslararası hakem yargılamalarına sunulan bu mütalaalar yayınlanırken, uygulamada ortaya çıkan hukukî sorunları ve bu sorunlara ilişkin bilimsel çözüm önerilerini hukukçularla paylaşmak ve bu sayede teori ile uygulama arasında köprü kurulmasına hizmet etmek amaçlanmıştır.

Kitabın baskıya hazırlanmasında büyük emeği geçen değerli mesai arkadaşlarım Av. M. Cansu Ünal ve Av. Tüba Demirci’ye, Araş. Gör. M. Göktürk Yıldız’a ve sevgili öğrencilerim Ali Suphi Kurşun ve Samed Can Yılmazlar’a teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Prof. Dr. İlhan Helvacı
Bebek - İstanbul, 2016

Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X