Önsöz

 

            Bu kitapta, 2015 ila 2020 yılları arasında yazdığım hukukî mütalaalar arasından seçilmiş otuz hukukî mütalaaya yer verilmiştir. Mütalaalar seçilirken ele aldıkları hukukî sorunların aynı ya da benzer olmamasına özen gösterilmiştir.

Mütalaaların büyük çoğunluğu mahkemelere, bir kısmı da tahkim yargılamalarına sunulmuştur. Mütalaalarla birlikte varsa yargılama sonrasında verilen ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesi ve Yargıtay kararları da yayınlanmıştır.

            Mütalaaların büyük çoğunluğunda borçlar hukukuna özellikle sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıklar, bir kısmında eşya hukukuna, bir kısmında da miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ele alınmıştır.

            Uygulamada karşımıza çıkan hukukî sorunların ve bunlara dair bilimsel çözüm önerilerimizin kitap haline getirilerek yayınlanmasıyla doktrin ile uygulama arasında bir köprü kurulması amaçlanmıştır.

            Bu kitabın geliri, Prof. Dr. İlhan Helvacı Eğitim Vakfına bağışlanmıştır.

            Kitabın baskıya hazırlanmasında büyük emeği geçen değerli mesai arkadaşlarım Av. Dilay Çörek ve Av. Samed Can Yılmazlar’a teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

 

Prof. Dr. İlhan Helvacı                

 Etiler - İstanbul, 2021                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X