MADDE DİZİNİ

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi

6 : 438

ANAYASA

33 : 699

48 : 395

138 : 438

KANUNLAR

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

51 : 411

102 : 412, 414, 415, 416, 417, 420

103 : 418

104 : 418

1136 sayılı Avukatlık Kanunu

34 : 326

38 : 326

55 : 326

163 : 330

166 : 329

173 : 330

5411 sayılı Bankacılık Kanunu

48 : 560

818 sayılı Borçlar Kanunu(1)

11 (12) : 387, 449, 772

13 (14) : 738, 760, 766

14 (15) : 766

18 (19) : 163, 648, 651

19 (26) : 530, 772, 773

20 (27) : 96, 98, 530, 773, 786

22 (29) : 19

24 (31) : 180

28 (36) : 199, 229

31 (39) : 7, 224, 230

32 (40) : 488

38 (46) : 53, 733, 756, 757

41 (49) : 134, 136

42 (50) : 797, 798, 799

44 (52) : 210, 213

49 (58) : 788

53 (74) : 59

58 (69) : 107

60 (72) : 670, 671, 673

61 (77) : 76, 800

88 (104) : 136, 138, 147

90 (106) : 268

96 (112) : 157, 161, 162, 195, 606

98 (114) : 797, 798, 813

99 (115) : 792, 793

101 (117) : 69, 781, 782, 783

106 (123) : 315, 783, 812

107 (124) : 783

108 (125) : 276, 317, 781, 812

114 (133) : 143, 144

116 (135) : 136, 148

117 (136) : 305

118 (139) : 168, 169

122 (143) : 168

125 (146) : 6, 24, 414, 670, 789

128 (149) : 414

132 (153) : 414

146 (167) : 800

154 (175) : 394

160 (181) : 305

167 (188) : 531

193 (218) : 97

206 (230) : 97

213 (237) : 19, 537

249 (301, 304) : 159, 160, 225

250 (304-308) : 225

256 (316) : 244, 245, 247, 250, 245

355 (470) : 782, 783, 784

356 (471) : 275, 486

357 (472) : 271, 311, 312, 786

358 (453) : 315, 782, 783,    784, 808

369 (484) : 315, 787

386 (502) : 320, 351

388 (504) : 517, 727, 728,    730, 751, 754

390 (506) : 314

392 (508) : 351

404 (520) : 386, 387

405 (521) : 387, 388

410 (526) : 315

415 (531) : 9

487 (586) : 363

520 (620) : 403

523 (623) : 406

528 (628) : 813

5271 sayılı Ceza Muhakemesi

 Kanunu

223 : 115

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

3 : 800

5253 sayılı Dernekler Kanunu

14 : 697

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun

1 : 702, 713

2 : 709, 714

Geç. 1 : 711

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

52 : 557

6100 sayılı Hukuk

Muhakemeleri Kanunu

3 : 28

17 : 281

60 : 492, 493, 494

74 : 728, 752

107 : 101

109 : 475

114 : 18

165 : 59

200 : 528, 578

202 : 25

293 : 31, 103, 535, 677

303 : 14, 17, 22, 24

307 : 534

311 : 18

317 : 461

329 : 480

374 : 27, 29

412 : 737, 760, 766

 

1086 sayılı Hukuk Usulü

Muhakemeleri Kanunu

9 : 454

61 : 752

63 : 728, 731, 754

95 : 18

151 : 6

236 : 6

288 : 423, 733, 740, 755, 756, 762

290 : 341, 434, 627

292 : 341

293 : 428, 434

299 : 452

309 : 427, 428

375 : 29

428 : 28, 698

440 : 476

445 : 27

517 : 729, 737, 740, 738, 753, 760, 762

2004 sayılı İcra İflas Kanunu

16 : 263

33 : 263

39 : 255, 257, 261, 263

40 : 252, 253

148 : 528

167 : 136, 137, 146

180 : 662, 663, 673

183 : 663, 664, 673

185 : 548, 549

199 : 581

208 : 663

259 : 118

İsviçre Borçlar Kanunu

398 : 314

530 : 404

4857 sayılı İş Kanunu

1 : 488

2 : 477, 478, 481, 492, 493, 494, 496, 800

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

19 : 714

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

7 : 227, 313

20 : 226

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Hakkında Kanun

4/a : 82

2918 sayılı Karayolları Trafik

Kanunu

19 : 576

20 : 577

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

8/a : 164

1163 sayılı Kooperatifler

Kanunu

23 : 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469, 472

24 : 458, 460, 461

38 : 466

48 : 466

53 : 466

99 : 461

3213 sayılı Maden Kanunu

5 : 445, 447, 449, 450

38 : 449, 450

 

 

5718 sayılı Milletlerarası Özel

Hukuk ve Usul Hakkında Kanun

30 : 725, 740, 749, 762

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu

4 : 738, 761

1512 sayılı Noterlik Kanunu

60 : 308

89 : 19, 308

4562 sayılı Organize Sanayi

Bölgeleri Kanunu

18 : 537, 539

2499 sayılı Sermaye Piyasası

Kanunu

1 : 607

10/A : 598, 605

 Geç 6 : 599, 602, 604, 606, 607, 611

506 sayılı Sosyal Sigortalar

Kanunu

80 : 411, 413, 415

87 : 483

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

12 : 800

93 : 410

108 : 411

2644 sayılı Tapu Kanunu

2 : 558

26 : 66, 308

7201 sayılı Tebligat Kanunu

35 : 4

 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

1 : 334

12 : 577, 578

19 : 25, 328

34 : 333

36 : 328, 331

39 : 333

46 : 25, 733, 756

69 : 106, 107

77 : 543

84 : 96

99 : 76

107 : 543

112 : 100

115 : 328

117 : 69

119 : 71

124 : 62

136 : 74, 77, 78, 79

137 : 72, 74, 79

138 : 90, 91, 99, 100, 178, 180, 182, 183, 185

146 : 24, 25

155 : 420

175 : 385, 394

177 : 543

184 : 586

188 : 530, 588

189 : 587

202 : 95

219 : 173, 174, 175

235 : 580, 581, 583

237 : 308

259 : 582, 583

260 : 582, 583

261 : 582, 583

263 : 581

272 : 581

301 : 172, 175

304 : 172, 176

305 : 176, 216

306 : 177

307 : 176, 185

308 : 172

504 : 728, 751

508 : 329, 348

512 : 692

531 : 9

583 : 730, 753

620 : 403

626 : 405

6101 sayılı Türk Borçlar Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

1 : 69, 195, 230, 289, 651, 671

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

53 : 115

85 : 115

743 sayılı Türk Kanunu

Medenîsi(2)

2 (2) : 68

610 (641) : 635

634 (706) : 19

642 (716) : 19

773 (858) : 545

780 (865) : 66

788 (873) : 141

797 (882) : 528

863 (949) : 141

906 (993) : 670

908 (995) : 670

931 (1023) : 531, 668, 673

4721 sayılı Türk Medenî

Kanunu

1 : 184, 185, 541, 544, 547, 703

2 : 28, 30, 55, 63, 66, 68, 79, 113, 147, 179, 184, 185, 186, 201, 202, 205, 207, 209, 212, 214, 229, 231, 237, 254, 255, 268, 286, 311, 328, 336, 339, 340, 355, 394, 509, 537, 563, 564, 565, 572, 647, 651, 652, 653, 654, 672, 679, 683, 737, 740, 759, 762, 778, 779, 807, 809

3 : 584, 585

6 : 67, 108, 153, 625, 649

24 : 788

47 : 700

58 : 689

60 : 690

83 : 683, 684, 696, 697, 698

101 : 700

368 : 813

612 : 662, 663, 673

636 : 662

641 : 616, 617, 633, 634, 635, 637

683 : 509

706 : 19, 308

716 : 19

718 : 505, 507, 509

737 : 245

762 : 576

763 : 578, 584

764 : 583

765 : 583

798 : 543, 547, 549

826 : 504, 505, 508

827 : 510

828 : 507, 508

829 : 508

831 : 506

832 : 508

836 : 506

851 : 556, 557, 558, 561, 562, 570, 571, 573, 574

879 : 541, 547

882 : 525, 527, 528

883 : 525

939 : 585, 589, 590

973 : 784

977 : 578

978 : 591

979 : 578

988 : 584

989 : 585, 586

993 : 212, 213

995 : 318

1009 : 540, 546

1020 : 542

1023 : 516, 529, 533

4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

1 : 668

6102 sayılı Türk Ticaret

Kanunu

: 363

7 : 363

12 : 363

18 : 88, 344

20 : 360

21 : 332, 345, 346, 347, 348, 355, 801

108 : 736, 758

6762 sayılı Türk Ticaret

Kanunu

20 : 813

22 : 320

23 : 801, 802, 803

39 : 49

122 : 736, 758

321 : 48, 53

542 : 48, 53

593 : 148

669 : 149

943 : 120

213 sayılı Vergi Usul

Kanunu

229 : 346

230 : 346

232 : 347

236 : 346

237 : 347

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında

Kanun

4 : 227, 233

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname

3/a (Mülga) :557

 

TÜZÜKLER

Tapu Sicili Nizamnamesi (Mülga)

66 : 528

Türk Medenî Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar

Hakkında Tüzük

4 : 700

Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Tüzük

52 : 662

YÖNETMELİKLER

Alt İşverenlik Yönetmeliği

4 : 481

Dernekler Yönetmeliği

15 : 697

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği

80 : 448

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliği

107 : 537

109 : 539

110 : 537

GENELGE-TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VI, No: 11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği

23 : 496

24 : 487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (1)Parantez içinde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndaki karşılıklarına yer verilmiştir.

(2) Parantez içinde, 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsi’nin 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’ndaki karşılıklarına yer verilmiştir.

Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X