Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Hukuk Büromuz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı tarafından kurulmuştur. Hukuk Büromuz, kurucusu ve yöneticisi Prof. Dr. İlhan Helvacı’nın Medenî Hukuk ve Özel Hukuk alanındaki bilgi birikimi ve mesleki tecrübesi ile bağlantılı olarak özellikle Kişiler Hukuku: Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar), Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku (Özel Borç İlişkileri), Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Teminat Hukuku, Ticaret Hukuku ve Milletlerarası Özel Hukuk alanını ilgilendiren iş ilişkileri ve uyuşmazlıklarda danışmanlık, avukatlık ve hakemlik hizmetleri sunmaktadır.
Av. Prof. Dr.İLHAN HELVACI

İlhan Helvacı, medeni hukuk profesörü ve avukattır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. İlhan Helvacı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde lisans düzeyinde Medeni Hukuka Giriş, Gerçek Kişiler - Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar), Aile Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Borçlar Hukuku (Özel Hükümler - Sözleşme Türleri), Eşya Hukuku (Zilyetlik, Taşınır - Taşınmaz Mülkiyeti, Sınırlı Ayni Haklar), Miras Hukuku ve Teminat Hukuku derslerini vermektedir.

Uzmanlık Alanlarımız

▪ Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
▪ Özel Borç İlişkileri: Tipik ve Atipik Sözleşmeler
▪ Miras Hukuku
▪ Kişiler Hukuku: Gerçek Kişiler, Tüzel Kişiler (Dernekler ve Vakıflar)
▪ Aile Hukuku
▪ Eşya Hukuku
▪ Teminat Hukuku
▪ Spor Hukuku
▪ Ticaret Hukuku
▪ Milletlerarası Özel Hukuk

Kitaplar
Videolar
Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X