Türk Medenî Kanunu Cilt 1

TMK. m. 1-117
Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku-Gerçek Kişiler-Kişilik- Kişiliğin Korunması-Kişisel Durum Sicili-Tüzel Kişiler-Genel Hükümler
Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X