Türk Medenî Kanunu Cilt 3

TMK. m. 495-682
Yasal Mirasçılar-Ölüme Bağlı Tasarruflar-Tasarruf Özgürlüğü-Tenkis ve İptal Davaları- Mirasın Açılması-Koruma Önlemleri-Miras Ortaklığı
Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X