Notlu ve Açıklamalı Türk Medenî Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu, Yürürlük Kanunları, 294 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı (1926-2019), Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul, 2020 (XII+784 s.)

Notlu ve Açıklamalı Türk Medenî Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunları’nı içermektedir. Ayrıca, her bir maddenin altına varsa ilgili Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararlarının hüküm fıkraları da eklenmiştir.
Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X