Türk Medenî Kanunu Cilt 4

TMK. m. 683-1030
Taşınmaz Mülkiyeti-Kazanılması-Kaybı-İçeriği-Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlanması- Taşınır Mülkiyeti-İrtifak Hakları-Taşınmaz Yükü
Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X