Tezler

Yüksek Lisans Doktora Doçentlik ve Profesörlük takdim tezi.

1. Yüksek Lisans Tezi: Çevre Kirletilmesinden Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk, 1989 (106.s. + VIII)

2. Doktora Tezi: Türk Medeni Kanununa Göre Lex Commissoria (Mürtehinin Merhunu Temellük) Yasağı, (M.K.m.788/c.2 ve M.K.m.863), 1997.

3. Doçentlik Tezi: Türk Medenî Kanununa Göre Mirasın Reddi, (MK.m.545-558), 2001.

4. Profesörlük Takdim Tezi: Eski Medenî Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, 2008.

Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X