Bildiriler

Ulusal ve uluslararası kongrelere sunulan bildiriler.

1. 02-03 Kasım 2007 günlerinde İstanbul’da gerçekleşen İsviçre Medenî Kanunu’nun 100. ve Türk Medenî Kanunu’nun 80. Yılı Benzerlikler ve Farklılıklar Başlıklı Uluslararası Sempozyum’da "Türk Medenî Kanununda Aynî Teminatlar Alanındaki Gelişmeler = Les nouveautés concernant les sûretés réels dans le Code civil Turc" Başlıklı Tebliğin Sunulması, in 100 Jahre Schweizerisches ZGB 80 Jahre Türkische ZGB - Konvergenzen und Divergenzen - 2008, Berlin, s: 130-133.

2. Türk İsviçre Hukuk Günleri Journées Juridiques Turco-Suisses Türkisch - Schweizerische Juristentage Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu’nda sunulan "Bankaların Taşınır Rehni Uygulamalarındaki Gelişmeler" Başlıkı Tebliğin Sunulması, İstanbul, 2010, s: 327-330.

3. International Association of Legal Science (IALS), Türk Milli Komitesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Arastırma ve Uygulama Merkezi tarafından 13-14 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul’da yapılan 60. Hukuk İlmi Uluslararası Birliği - IALS Kongresi Uluslararsı Spor Hukuku Sempozyumu’nda sunulan "Profesyonel Futbolcular ile Kulüpler Arasındaki Akdi Uyuşmazlıkların Çözüm Mercii ile İlgili Gelişmeler ve Değişiklikler" Başlıklı Tebliğin Sunulması, İstanbul, 2010 (basılmak üzere).

4. 01-02 Nisan 2011 günlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleşen Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu’nda "Satış İlişkisi Doğuran Haklar" Başlıklı Tebliğin Sunulması, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, İstanbul, 2012, s: 223-233.

5. 21 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşen Anayasa Mahkemesi’nin Medeni Hukuka İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu’nda "Anayasa Mahkemesi’nin Medeni Kanunumuzun 713. Maddesi ve Kanundan Doğan Önalım Hakkı ile İlgili Kararları Üzerine" Başlıklı Tebliğin Sunulması, İstanbul, 2012 (basılmak üzere).

Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X