Çeviriler

1. Avrupa Sosyal Politikası İçin Maastricht Anlaşması ile Kurulan Sosyal Çerçeve, (Nicole Delorme), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof.Dr. Türkân Rado’ya Armağan Sayısı, Yıl: 1997, Cilt: LV, Sayı: 3, s: 365-388.

2. Kadınlar ve Erkekler Arasında Eşitlik Hakkında İsviçre Federal Kanunu, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul, 1999, s: 323-328.

3. Akdin Feshinden Sonra Edimlerin İadesi, (Paul Piotet), Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, 2000, s: 917-924.

Tasarım ve yazılım NEVRES ürünüdür.
Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu
Quasar Tower, No: 2807, Büyükdere Caddesi, No: 76, 34394, Şişli, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 263 35 25 Faks: +90 212 263 35 26
X